Peter CC Ledzbor

Spesialpedagog
Daglig leder
Sikkerhetsleder

QBe2hus AS                           daglig leder/styreleder
QB ENK                                       daglig leder/styreleder
ProSec AS                                supervisor/cpo
Bufetat                                        spesialutdannet miljøterapeut