Peter CC Ledzbor

Spesialpedagog
Styreleder, daglig leder
Prosjektleder
Sikkerhetsleder

Ledzbor ENK                           daglig leder
QBe2hus AS                            daglig leder
QB ENK                                       daglig leder
ProSec AS                                 supervisor/cpo
Bufetat                                          spes utd miljøterapeut