Peter Charles Clausen Ledzbor

Lærerutdannet spesialpedagog, vekter og eiendomsutvikler.
Statsansatt i Bufetat , instruktør i Sikkerhetsakademiet og vekter/cpo i ProSec Professional Security. Eier og drifter ulike selskaper.

Ledzbor ENK                          opplæring/konsulent
QB ENK                                      service, konsulent, transport på Mittanbud
QBehus AS                               prosjektutvikling/eiendomsutvikling
QBe2hus AS                            prosjektutvikling/eiendomsutvikling